Jak rozwiązać problem parowania szyb?

jak rozwiązać problem parowania szybParowanie okien może być uciążliwe, jednak zjawisko to świadczy o wysokiej jakości szyb zespolonych. Przeczytaj, jakie są przyczyny parowania i jak je wyeliminować.

Kondensacja pary wodnej w pomieszczeniach pojawia się z reguły w okresie jesienno-zimowym. Ponadto takie czynności, jak prasowanie, gotowanie czy pranie podwyższają wilgotność powietrza i potęgują gromadzenie się pary i skraplanie jej na szybach. Nie należy się tym zbytnio martwić, ponieważ jest to całkowicie naturalne zjawisko i występuje przy każdym typie stolarki okiennej, zarówno oknach PCV, jak i drewnianych, starszego i nowszego typu.

Co sprzyja parowaniu szyb?

Oprócz wymienionych wcześniej czynników (pora roku i prace domowe), do kondensacji pary wodnej dochodzi także w okresie podwyższonej wilgotności powierza, wczesnym rankiem, podczas burzy i deszczu. Para, podobnie jak mgła pojawia się także wtedy, gdy występuje duża różnica temperatur między dniem a nocą, co ma miejsce wczesną wiosną i późną jesienią. Wtedy w mieszkaniach i domach z reguły nie włącza się już (albo jeszcze) ogrzewania, co potęguje kondensację pary wodnej. Można zauważyć, że skraplaniu się szyb sprzyjają także prace remontowe, ponieważ schnące farby i tynki zwiększają wilgotność powietrza.
W niektórych pomieszczeniach, jak kuchni czy łazience przez cały czas wilgotność powietrza jest na wysokim poziomie. Gotowanie czy kąpiel jeszcze bardziej potęgują parowanie okien. Duży wpływ ma również położenie okien. Częściej parują okna znajdujące się od strony północnej. Powstawaniu pary wodnej sprzyja także wieszanie grubych firan, ustawianie mebli tuż przy oknach, ponieważ wtedy tworzy się przestrzenie zamknięte, uniemożliwiając tym samym wymianę powietrza.

Przyczyny skraplania się pary wodnej na szybach

Parowanie szyb pojawia się na skutek dużej wilgotności powietrza w pomieszczeniu, a także znacznej różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku. Bardziej zauważalne jest to w przypadku obiektów znajdujących się w pobliżu rzek, jezior czy mórz.
Powodem intensywnego skraplania się pary wodnej jest z reguły słaba wentylacja wynikająca ze zbyt szczelnych okien. Niski współczynnik przenikania ciepła Uw równa się wysokiej izolacji cieplnej. Szczelne okna przepuszczają na zewnątrz niewielkie ilości ciepłego powietrza, a to sprawia, że zewnętrzna strona szyby pozostaje ciepła, a wewnątrz zimna. Różnica temperatur powoduje kondensację pary wodnej.

Bardziej na parowanie narażone są okna nowszego typu

Okna drewniane lub starszego typu przepuszczają większe ilości ciepła, dlatego parują mniej i rzadziej. Producenci nowoczesnych okien stosują rozwiązania zwiększające termoizolację. Okna są bardziej energooszczędne, ale z drugiej strony przepuszczają mniejsze ilości ciepła na zewnątrz, co powoduje zwiększanie temperatury we wnętrzu. Podczas prasowania albo gotowania dodatkowo zwiększa się wilgotność powietrza, jednak powietrze to nie wydostaje się na zewnątrz, tylko osadza na oknach. Potem dochodzi do skraplania się pary. Okna robią się wilgotne, a na szybach pojawiają się krople wody. Jeżeli kondensacja pary pojawia się wewnątrz pakietu szybowego, oznacza to, że doszło do rozszczelnienia i takie okna powinno się wymienić.

Dlaczego nie powinno się dopuszczać do częstego skraplania się szyb?
Pojawianie się kropel wody na szybach, parapetach wymusza częstsze osuszanie i mycie. W skrajnych przypadkach wody może być tak dużo, że zaczyna ona zalewać nie tylko parapet, ale także podłogę. Stale utrzymująca się znaczna wilgotność powietrza prowadzi do rozwijania się pleśni i grzybów, które najpierw atakują zakamarki okien, a potem przenoszą się na ściany, firany i inne części pomieszczenia. Pojawia się nieprzyjemny zapach i niezdrowy mikroklimat, który jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci, osób starszych i alergików.

Jak chronić szyby przed parowaniem?

W okresie jesienno-zimowym rzadko kto ma ochotę wietrzyć pomieszczenia. Jednak w przypadku kondensacji pary wodnej podstawą jest usuwanie nadmiaru wilgoci i zapewnienie stałej wentylacji pomieszczeń. Czasem problem może rozwiązać mikrouchylanie okien (funkcje obecne w oknach nowszej generacji) albo otwieranie ich nawet na pół godziny, kilka razy w tygodniu.
Jednak by zachować stałą wymianę powietrza konieczna jest instalacja wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. W starszych budynkach niezbędna będzie modernizacja. W nowszych budynkach z reguły wentylację planuje się już na etapie projektowania.

Rola nawiewników w zapobieganiu skraplaniu się pary
Skutecznym rozwiązaniem jest montaż nawiewników okiennych lub, jeśli nie ma możliwości, nawiewników ściennych. Odprowadzają one powietrze na zewnątrz nawet przy bardzo szczelnych oknach. Dzięki nawiewnikom powstaje naturalna wymiana powietrza, bez konieczności otwierania lub uchylania okien.

Najpopularniejsze są nawiewniki higrosterowane, sterowane automatycznie. Mogą one być montowane bezpośrednie na oknie. Nawiewniki ciśnieniowe automatycznie regulują ilość dostarczanego powietrza, w zależności od różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Istnieją także nawiewniki sterowane ręcznie, dwusystemowe.
W kuchni, łazience czy innym pomieszczeniu, w którym panuje duża wilgotność powietrza warto zamontować okna z szybami o niskim współczynniki przenikania ciepła Ug, z ciepłymi ramkami dystansowymi, które ograniczają liniowe straty ciepła. Termiczne ramki międzyszybowe ograniczają skraplanie się pary wodnej po wewnętrznej stronie szyby.

Podsumowując

  • Pojawianie się pary wodnej na oknach jest naturalnym zjawiskiem.
  • Skraplanie się pary wodnej uzależnione jest głównie od warunków atmosferycznych: wilgotności powietrza, dużej różnicy temperatury.
  • Jedną z przyczyn intensywnej kondensacji pary wodnej jest słaba wentylacja pomieszczenia.
  • Wentylację warto zaplanować już na etapie projektowania i budowania domu.
  • W celu ograniczania się skraplania pary wodnej powinno się regularnie wietrzyć pomieszczenie albo zapewnić mikrowentylację (rozszczelniając okna). Jeżeli nie ma takiej możliwości, warto rozważyć montaż nawiewników okiennych, które niemal całkowicie rozwiążą problem parowania szyb.